OKQ8 Hantverksbyn RättvikOKQ8 Hantverksbyn Rättvik, butiken är tillgänglig för rullstolsburna personer. Handikapptoalett finns, handikapparkering finns.

Riksväg 70/80,

795 36 Rättvik

Tel: 0248-30 290

Bensin – Kiosk – Biltillbehör – Biltvätt – Livsmedel

gen (4) gen (1) gen (11)