Ingen information tillgänglig , Saxenborg Hotell kan vara stängt.