Bengts, Bo på Lantgård vid älven

Södra Fullsta 112 By socken,

774 99 By Kyrkby Avesta

Tel: 0702826231, 0226-701 34