LindberghallenFoto: Kom till Bokkaféet i Lindberghallen och fika!

Södra Industrivägen 8,

785 61 Djurås, Sweden

Tel: 0241-151 50

fb