Sommarcafé på Vass Britas

Herrgårdsgränd 8,

79173 Falun, Sweden

Café

Tel: 073-598 70 00

fb